Image Alt

Współpraca – jak realizujemy projekt?

Zasady współpracy i wytwarzania oprogramowania

Stawiamy na Agile - zwinną metodykę wytwarzania oprogramowania. Co to oznacza?

Opis naszego podejścia można zawrzeć w 7 najważniejszych zasadach:

1

Tworząc produkt, na pierwszym miejscu stawiamy ciągłą współpracę z klientem.

2

Na początku zbieramy jedynie ogólne wymagania. Analizujemy przedstawione potrzeby, preferencje i cele biznesowe, aby móc przygotować wstępny zakres prac.

3

Nie działamy wedle oraz określonego, sztywnego planu. Prace rozbijamy na krótkie etapy zamknięte w iteracjach. Te z kolei (zgodnie ze Scrum, czyli przyjętą przez nas metodyką zarządzania procesami), zwane są sprintami.

4

Każdy sprint trwa 2 tygodnie – dzięki temu mamy możliwość weryfikacji kolejnych części projektu, korygowania założeń i adaptacji do pojawiających się modyfikacji. Mamy też szansę na elastyczne reagowanie w przypadku wystąpienia nagłych przeszkód.

5

Informacja zwrotna od klienta jest bardzo istotną częścią procesu wytwarzania oprogramowania. Pomaga nam iść w dobrym kierunku i proponować najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązania. Dzięki temu finalnie możemy wdrożyć właściwy, zgodny z oczekiwaniami produkt.

6

Stawiamy na otwartą i uczciwą komunikację oraz nieprzerwany kontakt z klientem, który ma wgląd we wszystkie toczące się procesy i na bieżąco może sprawdzać postęp oraz status prac. Codzienną współpracę i działające oprogramowanie cenimy
bowiem bardziej niż skupianie się na obszernej dokumentacji i szeregu formalnych ustaleń.

7

Przyjęta metodyka wytwarzania oprogramowania pozwala nam też na dokonywanie precyzyjnych estymacji w kontekście czasu i kosztów projektu.

Każdy z etapów - czyli sprintów - można opisać za pomocą prostego schematu:

1
2
3
4

ustalenie wymagań

wytwarzanie oprogramowania

informacja zwrotna

powrót do ustalonych wymagań i ewentualne korekty

Zalety metodyki Agile

Nasze podejście do wytwarzania oprogramowania i współpracy z klientem niesie za sobą szereg korzyści:

Elastyczność

W ciągle zmieniającym się otoczeniu wymagania w odniesieniu do aplikacji również się zmieniają. Ważne, by potrafić się do nich zwinnie dostosowywać – w efektywny, pozbawiony chaosu sposób.

Szybkość

Okres od momentu powstania konceptu produktu aż do wprowadzenia go na rynek (tzw. time-to-market) jest krótszy w porównaniu do tradycyjnych metodologii i pozwala na szybszy zwrot z inwestycji.

Otwartość

Zarówno zespół, jak i klient mają pełen dostęp do informacji związanych z realizacją projektu, a także świadomość ryzyka. Wiedzą też o pojawiających się problemach oraz odnoszonych sukcesach.

Działający produkt

Finalny produkt stanowi odzwierciedlenie oczekiwań i potrzeb klienta – rozwija się bowiem w miarę dojrzewania wymagań.

Efektywność

Proces tworzenia produktu jest nieustannie doskonalony i usprawniany. Metodyka Agile pozwala uniknąć wielu nieporozumień, niepotrzebnych napięć i kryzysowych sytuacji.

Prostota

Zasady współpracy są jasne, przejrzyste i umożliwiające pracę w uporządkowany i zrozumiały dla wszystkich stron projektu sposób.

Przewidywalność

Jasno określone ramy czasowe i pełen dostęp do informacji sprawiają, że cały proces przebiega w przewidywalny sposób. Dzięki temu klient jest godny zaufania w oczach inwestorów i może podejmować lepsze, bardziej adekwatne do sytuacji decyzje

Masz pytania dotyczące współpracy z nami? Chcesz nam opowiedzieć o swoim pomyśle na aplikację? Skontaktuj się, chętnie porozmawiamy